Thiết kế web giá rẻ

Nhiều bạn nghĩ rằng để thiết kế một website là rất đơn giản nên cứ tìm đến những nơi có  giá càng rẻ thì thuê.Nhưng họ không biết rằng những công ty dạng này chỉ đưa cho bạn theo một trang web chuẩn và hầu như chỉ thay đổi một số nội dung…